Solar carport de Kuil

Jaarlijks 400.000 kWh = 160 huishoudens = 144 ton CO2 besparing. Oplevering verwacht eerste kwartaal 2025.

Open voor participaties

Wil jij investeren in het opwekken van schone energie in je eigen buurt? De eerste solar carport mogelijk maken die stroom opwekt door en voor inwoners? Doe dan mee en maak dit lokale duurzaamheidsproject werkelijkheid!

Maak lokaal energieverschil!

Stel je voor: een wereld waar we onze eigen energie opwekken, waar we niet langer afhankelijk zijn van grote energieleveranciers en van vervuilende brandstoffen, en waar we samen bijdragen aan een duurzame toekomst. 

Met de eerste solar carport in Gooise Meren zetten we een stap in die richting. Een lokaal opwekproject voor stroom die 100% lokaal wordt gebruikt. Wij hebben jou nodig om dit mogelijk te maken! 

Krijg rendement van de zon

Met een inleg van€ 250 kun je bijdragen en bouw je samen met andere inwoners aan een schonere toekomst. Daarbij profiteer je van de opbrengst want over je inleg ontvang je naar verwachting de komende 15 jaar een uitkering van € 25,83 per uitkeringsrecht per jaar.

Meedoen kan als je...

  • minimaal 18 jaar bent;
  • in postcodegebied 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406 of 1412 woont;
  • lid van Wattnu bent of wordt;
  • je stroom geleverd krijgt via een kleinverbruiksaansluiting.

Onder het kopje Downloads vind je de stukken met alle benodigde informatie om deel te nemen in het project. Alles doorgenomen? Meld je dan meteen aan via het formulier hieronder.

Schrijf je nu in en doe mee!

Veelgestelde vragen

Wat is een solar carport?

Een solar carport is een parkeerplaats overdekt met zonnepanelen. Het is een innovatieve oplossing die is ontworpen om energie te genereren terwijl het ook dient als beschutting voor voertuigen. Dit betekent dat we niet alleen profiteren van zonne-energie, maar ook van een praktische parkeerplaats.

Wat houdt participatie of deelname in dit project in?

Als participant of deelnemer ben je medefinancier van dit zonnestroomproject.  Je maakt de lokale opwek van schone energie mede mogelijk en bouwt mee aan een duurzame toekomst met schone stroom voor en door inwoners. Met je inleg verkrijg je een uitkeringsrecht of uitkeringsrechten. Het uitkeringsrecht geeft voor 15 jaar recht op een jaarlijkse uitkering van de opbrengst van de stroom. 

Hoe worden de participaties toegewezen?

De toewijzing van participaties gebeurt door het bestuur van Wattnu, op basis van de volgende uitgangspunten (in volgorde van belang):

  1. er dienen minimaal 100 deelnemers mee te doen aan het project;
  2. direct omwonenden van de zonnestroominstallatie hebben voorrang. Dit zijn bewoners van de Dr. Abraham Kuyperlaan, Minister A.S.Talmalaan, Eendrachtspark en Dr. J.th. De Visserlaan;
  3. inschrijvingen tot 4 inschrijvingsrechten (€ 1.000,-) worden in principe voor 100% toegewezen, daarboven tot 40 inschrijvingen naar rato;
  4. eerdere binnenkomst van inschrijving gaat voor latere inschrijving;
  5. inschrijvingen boven 40 inschrijvingsrechten (>€ 10.000,-) worden alleen toegewezen als dit noodzakelijk is om het volledige bedrag van € 120.000,- vol te maken.

De inschrijving sluit als alle 480 uitkeringsrechten zijn verkocht.

Wat gebeurt er met mijn inleg?

Met je inleg wordt het eigen vermogen voor de solar carport gefinancierd. Je investeert in duurzame technologie en infrastructuur. Dit is niet alleen goed voor vandaag, maar ook voor de generaties die na ons komen.

Krijg ik stroom van de solar carport?

Je krijgt niet direct stroom van de solar carport. De stroom wordt verkocht aan Total Energies NL die alle opgewekte stroom lokaal gebruikt, voor laadpalen in de gemeente Gooise Meren. Ook wordt de stroom gebruikt door theater Spant! en gemeente Gooise Meren.
Je ontvangt een uitkering van de opbrengst van deze stroom. 

Wat verdien ik op mijn inleg?

Per uitkeringsrecht van € 250,- heb je recht op een uitkering van 1/480ste deel van de jaarlijkse stroomproductie, x 3,1 eurocent. We gaan uit van een gemiddelde productieverwachting van 400.000 kWh per jaar. Als dit wordt gehaald, dan krijgt je een uitkering van 400.000 x 0,031 / 480 = ca. € 25,83 per jaar per uitkeringsrecht. 

Gezien de looptijd van 15 jaar ontvang je, indien gemiddeld ieder jaar de verwachte subsidiabele stroomproductie wordt gehaald, een totale uitkering per deelneming van zo’n € 387,50. Hiermee bedraagt het verwachte rendement (IRR) op deelname c. 6,1% en is de terugverdientijd ca. 10 jaar.

De jaarlijkse lidmaatschapskosten van Wattnu van € 12,- per jaar zijn in de rendementsberekening niet meegenomen, omdat je hiervoor tevens toegang krijgt tot alle diensten van Wattnu en je in brede zin bijdraagt aan de activiteiten van Wattnu en de verduurzaming van Gooise Meren.

Staat de uitkering vast of kan de uitkering veranderen?

Wattnu heeft voor solar carport De Kuil een zelfleveringscontract gesloten met Total Energies NL. Total Energies NL verbindt zich om 15 jaar lang 100% van de stroom af te nemen tegen een vaste prijs. Deze stroom wordt lokaal gebruikt voor de openbare laadpalen van Total Energies NL in de gemeente Gooise Meren.

Hoewel wij zijn uitgegaan van een realistisch haalbare business case, kunnen variaties in het rendement optreden. Zo kan er minder stroom worden opgewekt dan verwacht, kan de tegenpartij die 15 jaar lang de stroom afneemt haar contractuele verplichtingen niet (kunnen) nakomen, of kunnen er andere financiële tegenvallers in het project of bij Wattnu optreden waardoor het bestuur en de Algemene Ledenvergadering moet besluiten om uitkeringen onder de uitkeringsrechten geheel of gedeeltelijk op te schorten. In hoofdstuk 8 van de informatiebrochure wordt nader ingegaan op de mogelijke risico’s.

Krijg ik mijn inleg aan het einde van de looptijd terug?

De inleg wordt gebruikt voor het financieren van de solar carport en geeft recht op een jaarlijkse uitkering. Als de verwachte stroomopbrengst wordt gehaald, bedraagt de uitkering € 25,83 per uitkeringsrecht per jaar. De terugverdientijd van één uitkeringsrecht van € 250 is daarmee ca. 10 jaar. Gezien de looptijd van 15 jaar ontvang je, bij de verwachte stroomproductie, een totale uitkering per deelneming van zo’n € 387,50.

Wat is het minimale en het maximale participatiebedrag?

De minimum inleg bedraagt € 250 (één uitkeringsrecht).
Inschrijvingen tot € 1000 worden in principe voor 100% toegewezen. 
Inschrijvingen boven de 40 uitkeringsrechten (>€10.000) worden alleen toegewezen als dit noodzakelijk is om het volledige bedrag van €120.000 vol te maken.

Wat gebeurt er als ik verhuis uit het postcodegebied?

Een deelnemer kan verhuizen naar buiten het postcodegebied en zijn participaties behouden.

Vragen?

Heb je vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar: info@wattnu.org.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van provincie Noord-Holland.