Zonne-installaties op grote daken

Wattnu streeft naar steeds meer lokale energie opwek. Het '4 keer lokaal'-principe staat daarbij centraal: we wekken lokaal energie op; door lokale participatie; voor lokaal verbruik en tegen lokale prijzen. Het 1000-daken team van Wattnu werkt aan zonne-installaties op grote daken en het solar carport team aan parkeerplaatsen met zonnedaken.

1000 daken voor duurzame energie

Met zonnepaneelinstallaties op grote daken van bedrijven, zorginstellingen, sportcomplexen of scholen, kunnen we samen lokaal steeds meer energie opwekken. Ben je eigenaar van een groot dak van minimaal 250m2 en wil je daaraan bijdragen? Dan ondersteunt Wattnu je graag. Ruim 100 dak-eigenaren gingen je voor en er zijn al ruim 10 collectieve zonnedak-projecten gerealiseerd!

Hoe werkt het 1000 daken team?

Wattnu’s 1000-daken-team onderzoekt of het dak geschikt is voor een zonnepaneelinstallatie, biedt inzicht in de verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden en ondersteunt bij de aanschaf van zonnepanelen. 

Je kunt zelf eigenaar worden van de installatie of het dak (deels) aan Wattnu ter beschikking stellen. In dat geval zal Wattnu de installatie met bewonersparticipaties realiseren en beheren. In beide gevallen kun je als dak-eigenaar een gedeelte van je eigen verbruik compenseren met de stroom uit de installatie, tegen een zeer gereduceerd tarief. Het teveel aan opgewekte stroom wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. 

Een alternatief voor teruglevering, is het zogenaamde zelfleveringsprincipe. Hiermee kunnen we het overschot aan stroom direct leveren aan specifiek gecontracteerde verbruikers binnen de gemeente. Op deze manier leveren we lokale duurzame stroom, voor lokaal verbruik, tegen lokale prijzen. Wattnu heeft al enige ervaring met deze nieuwe vorm van leveren en breidt dit graag uit.

Wil je meer informatie? Stuur een email naar 1000daken@wattnu.org of meld je aan voor een verkennend gesprek middels onderstaand aanmeldformulier. We nemen snel contact met je op.

Eigenaarsinformatie van het dak

Adres van het dak

Contactinformatie