De gemeente Gooise Meren zet zich samen met Wattnu in voor het realiseren van het project Warmtenet Muiderberg, waarbij de woningen in Muiderberg door aquathermie (water uit het IJmeer) worden verwarmd. In de loop van 2023 worden nieuwe regelingen verwacht om de financiering van warmtenetten rond te krijgen.

Warmtenet-klaar

Om op het warmtenet aangesloten te kunnen worden is het belangrijk dat alle woningen hiervoor geschikt zijn (‘warmtenet-ready'). De overheid heeft een Nationaal Isolatieprogramma opgezet om woningen versneld te isoleren. Ook gemeenten krijgen extra middelen om gerichte wijkplannen uit te voeren. Met dit Isolatieprogramma kunnen bewoners nu aan de slag met het verduurzamen van hun woning. De gemeente en Wattnu gaan hen daarbij helpen.

De energiecoaches van Wattnu staan klaar om inwoners die hun huis beter willen isoleren met raad en daad te helpen. Daarvoor organiseren we regelmatig informatieavonden en straatgesprekken in Muiderberg. Het aanvragen van een energiecoachgesprek is natuurlijk ook mogelijk om je huis 'warmtenet-klaar' te maken!

Lees meer op de website van Warmtenet Muiderberg