Disclaimer

De vrijwillige energiecoaches van Wattnu ondersteunen de bewoners van Gooise Meren bij het maken van keuzes op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van de eigen woning. Zij hebben geen commercieel belang en spelen zo goed mogelijk in op de individuele wensen en behoeften van de bewoner(s). De bewoner maakt vervolgens zelfstandig voor eigen rekening en risico keuzes op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van de eigen woning. Wattnu en de energiecoaches kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de geboden informatie, de door de energiecoaches opgestelde rapportages en verslagen en de hierin opgenomen bedragen met betrekking tot verwachte energiebesparing.

Let op: Wattnu adviseert bewoners nadrukkelijk zich aanvullend te laten adviseren door bedrijven die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van de diverse werkzaamheden die benodigd zijn voor de verduurzaming van de woning.