Algemene Ledenvergadering (ALV)

Wattnu is een coöperatie die bestaat in het belang van haar leden. De stem van onze leden is erg belangrijk. Daarom houden we enkele keren per jaar een Algemene Ledenvergadering waar alle leden een uitnodiging voor ontvangen. Hier vind je de notulen van de afgelopen ALV's. 

2024

Op 28 maart vond de eerste Algemene Ledenvergadering van 2024 plaats in het Heart House in Bussum.

Er werd een aantal belangrijke onderwerpen besproken met de circa 60 aanwezige leden. Hieronder zijn zowel de notulen van deze ALV te downloaden, als ook de besproken agenda stukken.

2023

De Algemene Ledenvergadering van 2023 vond plaats op 12 juli 2023, in het Heart House in Bussum. 

Op de agenda stond onder meer de Begroting van 2023; het vaststellen van de projectresultaten en uitkering aan de deelnemers van de projecten VitusZon
en Roei Naarden; het vaststellen van de ledencontributie 2024 en de goedkeuring van een nieuw collectief zonnestroomproject: 'Sporthal Bredius' in Muiden.

2022

De Algemene Ledenvergadering van 2022 vond plaats op 6 september 2022, in de Wilhelminakerk in Bussum.