Eerste zonnedak Gooise Meren met duurzaamheidssubsidie

15 juli 2022

Wethouder energietransitie Barbara Boudewijnse en Edward Stigter (gedeputeerde van Noord-Holland) hebben op 14 juli op het dak van de gemeentewerf in Naarden officieel de eerste zonne-installatie geopend die gerealiseerd is met een speciale duurzaamheidssubsidie.

Met deze HIRB+ subsidie wil de provincie de verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren. En dat is gelukt op de gemeentewerf in Naarden!

De gemeente Gooise Meren heeft ‘om niet’ het dak van de Gemeentewerf Naarden ter beschikking gesteld en 17 bewoners hebben gezamenlijk geïnvesteerd in de installatie van 214 zonnepanelen . Deze zullen naar verwachting 66.600 kWh vermogen gaan opwekken. Daarbij is voor het eerst ook gebruigemaakt van het Realisatiefonds dat Energie Samen, de landelijke koepel van energiecoöperaties, heeft opgezet met Rabobank, Triodos en ASN Bank.

Eind vorig jaar zijn de voorbereidingen begonnen. Drie organisaties op bedrijvenpark Gooimeer gaan samen 650.000 euro investeren in 8 duurzaamheidsprojecten. Onder coördinatie van Wattnu hebben zij voor 85.000 euro subsidie aangevraagd en gekregen bij de provincie. De projecten bestaan uit het installeren van zonnepanelen, aanbrengen van dakisolatie en LED-verlichting tot en met het realiseren van een DC-snellaadstation.

1000-daken project

In het kader van de energietransitie zet gemeente Gooise Meren vol in op 'zon op dak'. Daar zijn heel wat vierkante kilometers dak voor nodig ..en die hebben we ook! Denk aan zonnepanelen op bedrijven, zorginstellingen, gemeentepanden, scholen, sportcomplexen, VvE’s en woningbouwcorporaties

De gemeente Gooise Meren en energiecoöperatie Wattnu hebben in 2021 gezamenlijk en in nauwe samenwerking met FIN(bedrijvenvereniging Gooise Meren) het 1000-daken project gestart. Dit project stimuleert en ontzorgt eigenaren van grote daken bij het inzetten van hun daken voor het opwekken van duurzame energie. De pijplijn begint zich inmiddels behoorlijk te vullen en project Gemeentewerf Naarden is een van de eerste concrete resultaten.

Wattnu heeft binnen de gemeente ruim 1000 daken met een oppervlakte van minimaal 250 m2 in kaart gebracht. Veel van deze daken worden nog niet gebruikt voor het opwekken van energie. De aanschaf van zonnepanelen voor een groot dak kan een ingewikkeld proces zijn. Wattnu heeft daarom een 1000-daken projectteam opgezet om eigenaren stap voor stap te ondersteunen. Zij krijgen gratis een persoonlijk advies door middel van een dakscan inclusief een dakschouw. Niet elk dak is namelijk geschikt voor zonnepanelen, maar 85% is dat wel of kan met kleine aanpassingen geschikt gemaakt worden. Ook is er hulp bij de aanvraag van offertes en subsidies. Miel Janssen, voorzitter van Wattnu: “Een ondernemer kan zelf eigenaar worden van de zonnestroominstallatie, maar kan het dak ook (gedeeltelijk) ter beschikking stellen aan Wattnu die de installatie middels bewonersparticipatie realiseert en beheert. Het uiteindelijke doel is de mogelijkheden die er zijn om daken in te zetten voor het opwekken van duurzame energie maximaal te benutten.”

Informatie en aanmelden

Eigenaren van grote daken kunnen zich voor een kosteloos vooronderzoek aanmelden via www.wattnu.org/projecten/groot_dak/. Heeft u vragen dan kunt u het projectteam mailen op 1000daken@wattnu.org.