woensdag 17 juli 2024, 20:00 uur

Gemeentehuis Gooise Meren, Brinklaan 35, Bussum

Alle leden van Wattnu zijn van harte welkom op de ALV, waar zij hun stem kunnen laten horen en kunnen meebeslissen over de ontwikkeling van Wattnu.

Bij deze 2e ALV van 2024 staat de verslaglegging over 2023 en de goedkeuring van de statutenwijziging op de agenda. In de vorige ALV hebben we hier uitgebreid over gesproken en we willen op 17 juli tot besluitvorming komen. 

Agenda

  1. welkom en vaststellen agenda 
  2. vaststellen notulen ALV 28 maart 2024
  3. verslag van het bestuur over de activiteiten in 2023
  4. vaststellen van de jaarrekening 2023 en decharge van het bestuur
  5. vaststellen van de projectresultaten en uitkering aan de deelnemers van de projecten VitusZon en Roei Naarden
  6. aanstellen van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2024
  7. goedkeuring statutenwijzigingen, reglementen en profielen RvT 
  8. rondvraag en sluiting


De stukken voor de ALV zijn op deze pagina te downloaden.

Aanmelding ALV

Meld je vóór 15 juli aan voor de ALV, zodat we weten op hoeveel leden we kunnen rekenen!