Onze missie

Nederland heeft de taak om in 2030 de CO2 uitstoot met 55% te hebben teruggebracht, onder meer door energie duurzaam op te wekken. Deze energietransitie gaat alleen lukken als we er met z’n allen de schouders onder zetten. Met onze energiecoöperatie willen we alle inwoners van Gooise Meren helpen om zelf duurzame stappen te zetten voor een schone toekomst!

Voor, door en met elkaar

Voor, door en met elkaar kunnen we energie besparen, energie opwekken en werken aan de warmtetransitie. Wattnu helpt iedereen - inwoners, ondernemers en organisaties - om een volgende stap te nemen.
Onze activiteiten richten zich op vier pijlers:

  • Energiebewustwording door bewonersbijeenkomsten, informatiemarkten, wijk- en straatprojecten, en energie educatie;
  • Energiebesparing door tips van onze energiecoaches, het energieloket en het organiseren van collectieve inkoop van energiebesparende maatregelen;
  • Opwek en levering van duurzame energie door lokale collectieve zonnestroomprojecten en het aanbieden van collectieve inkoop van zonnepanelen. We leveren de lokaal opgewekte energie via energieleverancier om | nieuwe energie;
  • Aanjagen van de warmtetransitie door een actieve rol te spelen in de voorbereiding, aanleg en exploitatie van collectieve warmtenetten in Gooise Meren.
Samen op weg naar een eerlijke, duurzame, lokale energiegemeenschap

Zonder commercieel belang

Wattnu heeft geen winstoogmerk en geen commercieel belang en is onafhankelijk. We werken met enthousiaste en betrokken vrijwilligers die willen bijdragen aan een duurzame omgeving. We doen dit op een professionele en maatschappelijk betrokken wijze. 

Samen sterk

Wattnu werkt nauw samen met Gemeente Gooise Meren. In een convenant hebben Wattnu en de gemeente deze samenwerking vastgelegd.

Wattnu werkt niet alleen in Gooise Meren samen met verschillende partijen, maar ook daarbuiten. We zijn lid van de samenwerkende energiecoöperaties in de Gooi- en Vechtstreek, Energie Verbonden, en van de landelijke koepel van energiecoöperaties, Energie Samen.