Bestuur

Het bestuur van Wattnu bestaat uit vijf betrokken inwoners van Gooise Meren. We hebben allemaal een passie om bij te dragen aan een duurzamere wereld, met zaken die we zélf kunnen beïnvloeden: het verminderen van ons energieverbruik én het opwekken van lokaal geproduceerde, duurzame energie.

Het bestuur van Wattnu bestaat uit (vlnr op de foto):

  • Wilfred Hofmans (penningmeester)
  • Miel Janssen (voorzitter)
  • Michel Klein (algemeen lid)
  • Paul van Steijn (secretaris)
  • Hette Zijlstra (algemeen lid)

Als bestuur werken we op onbezoldigde basis. In ons professionele leven hebben we allemaal een achtergrond in strategisch en financieel management en openbaar bestuur. Met zo'n 100 enthousiaste vrijwilligers, en een aantal betaalde freelance medewerkers voor taken die belangrijk zijn voor de continuïteit van de coöperatie (administratie, financiële verslaglegging, communicatie en speciale projecten), vormen we een professionele maatschappelijke organisatie.

Wattnu leden beslissen mee

Wattnu is een coöperatie, oftewel een bewonersinitiatief, of een vereniging van leden. In een coöperatie beslissen de leden democratisch over het beleid. Dat gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering, waarvoor alle Wattnu leden jaarlijks een uitnodiging ontvangen. Op deze pagina zijn de notulen van de laatste Algemene Ledenvergaderingen te lezen.