Oplossing voor file op het stroomnet

4 augustus 2023

De verduurzamingsplannen van ondernemers op bedrijvenpark Gooimeer en de pas geopende grote zonnedaken op hetzelfde terrein lopen voorlopig nog niet vast. Maar met de overal opduikende netcongestie, oftewel ‘file op het stroomnet’, zal dat binnen enkele jaren wel gebeuren. Daarom komt er nu een team in actie, om proactief een oplossing te vinden.

Samen met de gemeente timmert Wattnu aan de weg om lokaal steeds meer schone energie op te wekken. Na het voltooien van de zonnedaken bij Toyota Toonen en Brandweer Naarden op bedrijvenpark Gooimeer in maart, werd in mei alweer het achtste en grootste zonnedak geopend op Breeduit in Bussum. Ondertussen werkt Wattnu verder aan de ontwikkeling van het volgende zonnedak op de nieuwe Sporthal Bredius in Muiden, én aan een solar carport op het parkeerterrein naast Spant! in Bussum.

Al die lokaal opgewekte energie is broodnodig. Het draagt bij aan het verminderen van fossiele energie en komt tegemoet aan de groeiende vraag naar elektriciteit door bijvoorbeeld elektrische auto´s en warmtepompen. Maar in heel Nederland begint daarbij één probleem steeds vaker op te spelen: netcongestie. Het elektriciteitsnet raakt overvol en kan de opgewekte stroom aan de ene kant en de groeiende vraag naar stroom aan de andere kant, niet meer aan. Een probleem voor inwoners en voor bedrijven die willen groeien of verduurzamen.

Toekomstvaste energievoorziening

Netbeheerder Liander berekende dat het stroomnet nog zeker een paar jaar het aanbod van opgewekte stroom en de vraag naar elektriciteit van Gooimeer aankan, maar dat de kans groot is dat het net vóór 2030 volloopt. Omdat zowel de gemeente als Wattnu willen blijven inzetten op verduurzaming door het lokaal opwekken van schone energie, en ondernemers willen blijven groeien en duurzaam ondernemen, starten zij samen het project ‘Toekomstvaste Energievoorziening Gooimeer‘. Door nu al in actie te komen, blijft het projectteam de problemen vóór.

Het projectteam, dat bestaat uit ondernemers die als enthousiaste koplopers meedenken, de gemeente Gooise Meren en Wattnu, schoof deze week aan tafel om het project te openen. Wattnu deed de afgelopen 6 maanden al vooronderzoek door bedrijventerreinen te bezoeken waar oplossingen voor netcongestie zijn ingevoerd, en met bedrijven te spreken die een rol spelen bij die oplossingen. Martin Valkenburg van Wattnu is enthousiast over de voorbeelden en vertelt dat er verschillende oplossingskaders zijn die technisch, financieel en juridisch haalbaar zijn. “We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden, hoewel elk bedrijventerrein wel om maatwerk vraagt.”

Doorgaan met lokale opwek van duurzame energie

Martin: “Binnen dit project is de opwekpotentie van de daken op bedrijventerrein Gooimeer berekend op zo’n 14GWh per jaar. Een groep studenten gaat vanaf september aan de slag om het huidige en toekomstige elektriciteitsverbruik van Gooimeer in kaart te brengen. Met die informatie kunnen we inzoomen op de uitdagingen en mogelijke oplossingen om netcongestie te voorkomen. En met die oplossingen voor handen, kunnen we de komende jaren blijven werken aan lokale duurzame opwek door zonne-installaties op grote daken en solar carports. Ons 1000 daken-team werkt daarvoor samen met de eigenaren van daken van minimaal 250m2 met als doel om een zo groot mogelijk percentage van dit potentieel te benutten voor de opwek van lokale duurzame energie.”

Het team bestaat nu uit een klein aantal enthousiaste koplopers. Uiteindelijk moet er een organisatie ontstaan van ondernemers die verantwoordelijk is voor het goedkeuren, realiseren en managen van de gekozen oplossing. Martin: “Onze eerste bijeenkomst was positief, open en constructief. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit initiatief in goede samenwerking gaan ontwikkelen en dat we samen duurzaam kunnen blijven doorgroeien.”