Zonnestroominstallatie Roeivereniging Naarden officieel geopend

Op donderdag 19 november jl. is de zonnestroominstallatie op de Roeivereniging Naarden officieel geopend door wethouder Jorrit Eijbersen. Vanaf die datum leveren we stroom aan het net en begint het postcoderoosproject. Graag hadden we de participanten in het project uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, maar vanwege Corona moest deze opening in klein comité plaatsvinden.

Twee jaar geleden kwam vanuit de eigen leden van Roeivereniging Naarden de vraag of er geen zonnepanelen op het dak van de botenloods zouden kunnen worden geplaatst. Nu is dit gerealiseerd. David Gribnau, bestuurslid van de roeivereniging: “Wat ik mooi vind aan dit gehele traject is dat we als vereniging, leden en buren participeren in de panelen. Dat was van meet af aan een stille wens. Als vereniging willen we leden maar ook buren positief verbinden. Dat is gelukt en nu gaan we dus samen ook onze eigen stroom opwekken. Zo is het echt ons zonnedak geworden.”

In het kader van het convenant dat de gemeente Gooise Meren met Wattnu heeft gesloten, stelt de gemeente daken ter beschikking waarop Wattnu collectieve zonnestroomprojecten kan realiseren. Het project Roei Naarden is het eerste project dat als uitvloeisel van het in 2019 gesloten convenant wordt gerealiseerd. Wethouder Jorrit Eijbersen: “De energietransitie is een van de grootste opgaven waar we voor staan. In het kader van de Regionale Energie Strategie moeten we tot een forse verhoging van de lokale opwekking van duurzame energie komen. Ik ben enorm blij met dit soort initiatieven van bewoners en wij als gemeente ondersteunen dit van harte.”

De zonnestroominstallatie bestaat uit 224 zonnepanelen die gezamenlijk naar verwachting 60.000 kWh leveren. 23 bewoners uit Gooise Meren hebben gezamenlijk 67.000 euro geïnvesteerd om dit zonnedak op de botenloods te realiseren. Miel Janssen, voorzitter Wattnu: “Dit is een mooie bijdrage aan de verduurzaming en levert ook nog eens een aardig rendement van 4-5% op. Er is nog enorm veel onbenut dakoppervlak, daarom hebben we recent een ‘grote daken team’ opgericht. Alle dakeigenaren, ook particulieren, worden opgeroepen om met ons in gesprek te treden om de mogelijkheden te onderzoeken.”

In maart zal Liander de aansluiting op het net nog versterken waardoor we ook de productievolumes van het voorjaar en de zomer kunnen leveren. Voor de wintermaanden is de huidige aansluiting voldoende. In het voorjaar, als ook de zwaardere netverbinding klaar is, en we hopelijk ook weer met grotere groepen bij elkaar kunnen komen, zullen we de opening met alle participanten nog eens dunnetjes over doen.