Weer met de energiecoach aan de keukentafel

Onze energiecoaches hebben het afgelopen jaar veel energiegesprekken per telefoon of via FaceTime met bewoners gevoerd. Tot tevredenheid van bewoner en coach. Het leverde soms grappige situaties op van bewoners die met hun mobiel alle hoeken van het huis lieten zien. Toch is het samen aan tafel zitten en echt met elkaar op zolder en in de meterkast kijken veel leuker en vast nog effectiever. Binnenkort kan dit weer. Uiteraard altijd met de instemming van de bewoner en met inachtneming van de gepaste afstand.

Tijdens het gesprek met de energiecoach kunnen alle energieaspecten en vragen aan de orde komen. Zoals kijken naar verbruik, isolatie, comfort, gedrag en gewoonten. Ook over collectieve inkoopacties van isolatie en zonnepanelen kan de coach informeren. Hier kun je je aanmelden voor een energiegesprek. Wil je toch liever een online energiecoachgesprek? Meld je dan hier aan.