Vituszon – veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over het project Vituszon, waarbij Wattnu, in samenwerking met inwoners en ondernemers van Gooise Meren 422 zonnepanelen gaat plaatsen op het Vituscollege in Bussum en de Vitusmavo in Naarden.

Mocht u vraag er niet bij staan, stuurt u dan een mail naar info@wattnu.org.

26-06-2019: Ik heb begrepen dat de energiebelasting op elektriciteit omlaag gaat. Verdien ik mijn investering dan niet meer terug?
In het klimaatakkoord is inderdaad afgesproken dat de energiebelasting op stroom omlaag gaat. Dit zal een behoorlijk effect hebben op het voorgerekende rendement. Er is echter ook afgesproken dat er een opvolger komt van de regeling die ongeveer 7 jaar terugverdientijd garandeert, inclusief een overgangsregeling voor bestaande projecten. De details daarvan zijn op dit moment nog niet bekend.

Kan ik meedoen aan het Vituszon project?
De belangrijkste voorwaarden voor deelname:

  • U woont (koop en/of huur) of heeft een bedrijf in het postcodegebied 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, of 1412
  • U heeft een energierekening voor elektriciteit op uw naam.
  • U heeft zonnepanelen op uw eigen dak, maar minder dan u zelf jaarlijks verbruikt.
  • U kunt meedoen voor maximaal uw eigen energieverbruik, met een max. van 10.000 kWh per jaar.
  • Toewijzing vindt plaats op volgorde van inschrijving.

Heb ik als betrokkene van de Vitusscholen voorrang 
Ja, u wordt gezien als betrokkene bij de Vitusscholen als u

  • werkzaam bent op één van de scholen en/of
  • een kind heeft of heeft gehad op één van de scholen

Wat is een postcoderoosregeling?
Met de postcoderoosregeling wil de overheid burgers te stimuleren om samen te investeren in het opwekken van duurzame energie. Deelnemers krijgen een korting/kwijtschelding op de energiebelasting (incl. BTW) op hun woonadres (vestigingsadres voor ondernemers) gebaseerd op de jaarproductie van hun participaties. Dit is gemaximeerd tot het eigen verbruik met een maximum van 10.000 kWh per jaar en gegarandeerd voor een periode van 15 jaar. 

Moet ik lid zijn van de Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu 
Ja, als u participeert in dit project, wordt u automatisch lid van de coöperatie voor de duur van het project. U betaalt dan een jaarlijkse bijdrage (€ 12,- voor 2019).

Hoeveel participaties in het project kan ik kopen?
Het belastingvoordeel wordt alleen berekend over uw eigen verbruik. De korting op de energiebelasting geldt tot maximaal 10.000 kWh. 

Word ik eigenaar van de zonnepanelen? 
Nee, de energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu is en blijft eigenaar van de zonnepanelen. 

Hoe lang loopt mijn deelname? Wat gebeurt er daarna?
De looptijd van het project Vituszon is 15 jaar en zolang is de belastingkorting op uw energierekening via de postcoderoosregeling gegarandeerd. Na 15 jaar vervalt deze belastingkorting. De zonnepanelen worden na 15 jaar om niet overgedaan naar de beide Vitusscholen. Zij kunnen dan nog zo’n 10 jaar profiteren van de opgewekte stroom. 

Wat gebeurt er als ik verhuis of kom te overlijden?
Als u verhuist binnen het postcodegebied gebeurt er niets, u kunt blijven deelnemen aan het postcoderoosproject. Verhuist u buiten het postcodegebied, dan eindigt uw deelname vanwege de wettelijke eisen. U kunt dan:

  • de participaties aanbieden aan de kopers
  • de participaties verkopen aan vrienden of bekenden in de buurt
  • de coöperatie kan de participaties aanbieden aan deelnemers van het project of binnen haar netwerk.

Als u overlijdt behoren de participaties tot uw nalatenschap. Als de nabestaanden die de participaties van u erven in hetzelfde postcodegebied wonen, kunnen zij gebruik maken van de korting op de energiebelasting gedurende de resterende looptijd van het project. Wonen uw erven niet in het postcodegebied, dan gelden de hierboven beschreven stappen. Wattnu zal ondersteunen bij het doorverkopen van de participaties.

Is een participatie hetzelfde als één zonnepaneel?
Een participatie is niet exact gelijk aan één zonnepaneel. Om toekomstige projecten vergelijkbaar te houden wordt gerekend met een vast opwekvermogen per participatie, namelijk ongeveer 250 kWh per jaar.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit als ik investeer in Vituszon?
Voor meer informatie over de businesscase verwijzen wij naar de informatiebrochure en de volledig uitgewerkte businesscase die beide te vinden zijn op de website.

Zitten er risico’s aan deelname?
Zoals bij alle vormen van beleggen is ook het investeren in een postcoderoosproject niet helemaal vrij van risico’s. De coöperatie heeft wel alle mogelijke maatregelen genomen om die risico’s te minimaliseren. Zo wordt er een zonnepanelenverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en zijn er bij het opstellen van de business case zijn conservatieve aannames gedaan over de opbrengst van de panelen. Tot slot wordt door middel van het Recht op Opstal het risico ondervangen dat de dakeigenaar verhuist, het pand verkoopt of sloopt, als ook dat de installatie om onvoorziene redenen moet worden verwijderd of verplaatst. Voor een uitgebreide beschrijving van alle mogelijke risico’s en de manier waarop de coöperatie deze probeert te minimaliseren verwijzen wij naar de informatiebrochure. 

Moet ik overstappen naar Greenchoice als energieleverancier?
U bent niet verplicht om over te stappen naar Greenchoice, maar het is wel heel praktisch en mogelijk voordelig. Met name in administratief opzicht levert overstappen veel gemak op. Als u klant bent van Greenchoice wordt de belastingkorting automatisch en kosteloos verrekend op uw energierekening en zij hanteert een speciaal kortingstarief voor de stroom- en gasprijzen voor leden van de coöperatie. Bovendien ontvangt de coöperatie een vergoeding voor het aanbrengen van nieuwe leden, die zij gebruikt voor de financiering van nieuwe projecten. U kunt zich aanmelden op www.greenchoice.nl/wattnu.

Wat als ik besluit bij mijn eigen energieleverancier te blijven? 
U ontvangt dan jaarlijks van ons een brief waarin staat hoeveel stroom uw participaties hebben opgeleverd en hoeveel recht op korting u dus heeft. Deze brief stuurt u naar uw eigen energieleverancier die de korting op uw nota verrekend. Het is wel belangrijk om uit te zoeken of uw energieleverancier meewerkt aan de postcoderegeling voordat u besluit om deel te nemen. De meest recente lijst van energieleveranciers die meedoen vindt u op de website van hieropgewekt.

Hoe kan ik mij inschrijven voor participaties in Vituszon? 
U kunt zich inschrijven via het formulier op de pagina participeren in Vituszon