Roei Naarden – veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over het project Roei Naarden, waarbij de Roeivereniging, Wattnu en de gemeente Gooise Meren 220 zonnepanelen gaan plaatsen op het dak van de botenloods aan de Thierenseweg in Naarden.

Mocht u vraag er niet bij staan, stuurt u dan een mail naar info@wattnu.org.

Kan ik meedoen aan het Roei Naarden project?
De belangrijkste voorwaarden voor deelname:

  • U woont (koop en/of huur) of heeft een bedrijf in het postcodegebied 1411, 1412, 1401, 1399, 1222, 1271 en 1272.
  • U heeft een energierekening voor elektriciteit op uw naam.
  • Als u zonnepanelen op uw eigen dak heeft, wekken deze minder op dan u zelf jaarlijks verbruikt.
  • U kunt meedoen voor maximaal uw eigen energieverbruik, met een max. van 10.000 kWh per jaar.
  • Toewijzing vindt plaats op volgorde van inschrijving.

Heb ik als lid van de Roeivereniging voorrang?
Ja, leden van de roeivereniging hebben voorrang.

Ik ben lid van Wattnu en sta op de wachtlijst na een vorig project, heb ik voorrang?
Ja, leden van Wattnu die op de wachtlijst staan én in het postcoderoosgebied wonen hebben voorrang.

Wat is een postcoderoosregeling?
Met de postcoderoosregeling wil de overheid burgers te stimuleren om samen te investeren in het opwekken van duurzame energie. Deelnemers krijgen een korting/kwijtschelding op de energiebelasting (incl. BTW) op hun woonadres (vestigingsadres voor ondernemers) gebaseerd op de jaarproductie van hun participaties. Dit is gemaximeerd tot het eigen verbruik met een maximum van 10.000 kWh per jaar en gegarandeerd voor een periode van 15 jaar. 

Moet ik lid zijn van de Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu?
Ja, als u participeert in dit project, wordt u automatisch lid van de coöperatie voor de duur van het project. U betaalt dan een jaarlijkse bijdrage (€ 12,- voor 2020).

Ik heb begrepen dat de energiebelasting op elektriciteit omlaag gaat. Verdien ik mijn investering dan niet meer terug?
In het klimaatakkoord is inderdaad afgesproken dat de energiebelasting op stroom de komende jaren verder zal dalen. Het effect van de verlaging van de energiebelasting tot 2027 zoals die geschetst zijn door het kabinet zijn reeds meegenomen in de berekeningen in de informatiebrochure en de onderliggende businesscase.

Hoeveel participaties in het project kan ik kopen?
Het belastingvoordeel wordt alleen berekend over uw eigen verbruik. De korting op de energiebelasting geldt tot maximaal 10.000 kWh. 

Word ik eigenaar van de zonnepanelen? 
Nee, de energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu is en blijft eigenaar van de zonnepanelen; als deelnemer bent u lid van de coöperatie en daarmee heeft u zeggenschap. 

Hoe lang loopt mijn deelname? Wat gebeurt er daarna?
De looptijd van het project Roei Naarden is 15 jaar en zolang geldt ook de belastingkorting op uw energierekening via de postcoderoosregeling. Na 15 jaar komt ook het recht van opstal met de gemeente Gooise Meren te vervallen. Met de gemeente vindt nog overleg plaats over wat er dan met de zonnestroominstallatie zal gebeuren. De gemeente kan bijvoorbeeld de zonnestroominstallatie van Wattnu overnemen, of het recht van opstal verlengen. In dat laatste geval profiteert Wattnu nog een aantal jaren van de stroomopbrengst, maar zal ook verantwoordelijk zijn voor onderhoud, vervanging van panelen of omvormers en het uiteindelijk verwijderen en afvoeren van de installatie en het in oude staat terugbrengen van het dak. Participanten van Roei Naarden kunnen uiteraard ook na 15 jaar lid blijven van de coöperatie en daarmee indirect blijven bijdragen aan en profiteren van de door Wattnu opgewekte duurzame stroom.

Wat gebeurt er als ik verhuis of kom te overlijden?
Als u verhuist binnen het postcodegebied gebeurt er niets, u kunt blijven deelnemen aan het postcoderoosproject. Verhuist u buiten het postcodegebied, dan eindigt uw deelname vanwege de wettelijke eisen. U kunt dan:

  • de participaties verkopen aan vrienden of bekenden in de buurt;
  • de coöperatie kan de participaties aanbieden aan deelnemers van het project of binnen haar netwerk.

Als u overlijdt behoren de participaties tot uw nalatenschap. Als de nabestaanden die de participaties van u erven in hetzelfde postcodegebied wonen, kunnen zij gebruik maken van de korting op de energiebelasting gedurende de resterende looptijd van het project. Wonen uw erven niet in het postcodegebied, dan gelden de hierboven beschreven stappen. Wattnu zal ondersteunen bij het doorverkopen van de participaties.

Is een participatie hetzelfde als één zonnepaneel?
Een participatie is niet exact gelijk aan één zonnepaneel. Om verschillende projecten vergelijkbaar te houden wordt gerekend met een vast opwekvermogen per participatie, namelijk ongeveer 250 kWh per jaar.

Hoe ziet het financiële plaatje eruit als ik investeer in Roei Naarden?
Wattnu heeft voor dit project een businesscase gemaakt die een overzicht geeft van de kosten en opbrengsten van dit project voor de hele coöperatie en de individuele deelnemers. Voor de toelichting op de businesscase verwijzen wij naar de informatiebrochure.

Zitten er risico’s aan deelname?
Zoals bij alle vormen van beleggen is ook het investeren in een postcoderoosproject niet helemaal vrij van risico’s. De coöperatie heeft wel alle mogelijke maatregelen genomen om die risico’s te minimaliseren. Zo wordt er een zonnepanelenverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en zijn er bij het opstellen van de business case zijn conservatieve aannames gedaan over de opbrengst van de panelen. Tot slot wordt door middel van het Recht op Opstal het risico ondervangen dat de dakeigenaar verhuist, het pand verkoopt of sloopt, als ook dat de installatie om onvoorziene redenen moet worden verwijderd of verplaatst. Voor een uitgebreide beschrijving van alle mogelijke risico’s en de manier waarop de coöperatie deze probeert te minimaliseren verwijzen wij naar de informatiebrochure

Moet ik overstappen naar Greenchoice als energieleverancier?
U bent niet verplicht om over te stappen naar Greenchoice, maar het is wel heel praktisch en mogelijk voordelig. Met name in administratief opzicht levert overstappen veel gemak op. Als u klant bent van Greenchoice wordt de belastingkorting automatisch en kosteloos verrekend op uw energierekening en zij hanteert een speciaal kortingstarief voor de stroom- en gasprijzen voor leden van de coöperatie. Bovendien ontvangt de coöperatie een vergoeding voor het aanbrengen van nieuwe leden, die zij gebruikt voor de financiering van nieuwe projecten. U kunt zich aanmelden op www.greenchoice.nl/wattnu.

Wat als ik besluit bij mijn eigen energieleverancier te blijven? 
U ontvangt dan jaarlijks van ons een brief waarin staat hoeveel stroom uw participaties hebben opgeleverd en hoeveel recht op korting u dus heeft. Deze brief stuurt u naar uw eigen energieleverancier die de korting op uw nota verrekend. Het is wel belangrijk om uit te zoeken of uw energieleverancier meewerkt aan de postcoderegeling voordat u besluit om deel te nemen. De meest recente lijst van energieleveranciers die meedoen vindt u op de website van hieropgewekt.

Hoe kan ik mij inschrijven voor participaties in Roei Naarden? 
U kunt zich vanaf 14 mei 2020 inschrijven via een formulier op deze website