Energiecoach Junior: energiegesprek met waardebon

Ben je scholier en wil je ook meehelpen met energie besparen? Maak een energieplan met één van je ouders of iemand anders in je familie of buurt. Bespreek in een energiegesprek met welke kleine maatregelen je handig energie kunt besparen en welke grote maatregelen ook nog mogelijk zijn. Voor de kleine maatregelen kunnen bewoners van Gooise Meren een gratis waardebon van €50 voor energiebesparende producten ontvangen.

Vul de resultaten van ieder energiegesprek in op dit aanmeldformulier.

Online energiegesprek met €50 waardebon

Wilt u weten welke kleine maatregelen u zelf kunt nemen om uw huis energiezuiniger te maken? Meldt u dan aan voor een gratis online energiegesprek. Eén van onze vrijwillige energiecoaches neemt dan contact met u op via video-gesprek of telefoon om u te informeren over de mogelijkheden. Na dit gesprek krijgt u een waardebon van €50 opgestuurd, te besteden in de digitale Energiebespaarshop. Deze actie wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met de gemeente Gooise Meren en de woningcorporaties. U kunt zich voor deze actie aanmelden via het aanmeldformulier.

Bent u ook geïnteresseerd in grotere maatregelen zoals isolatie of zonnepanelen dan kan in overleg met de energiecoach een vervolgafspraak gemaakt worden. Daarvoor is het wel nodig dat u lid bent van Wattnu.

Muiderbergse wijk Buitendijke in 2028 aardgasvrij

De wijk Buitendijke in Muiderberg wordt in 2028 als alles meezit de eerste aardgasvrije wijk in Gooise Meren. De wijk stapt dan voor haar energievoorziening over op aquathermie, thermische energie uit het water van het IJmeer. Het water uit het IJmeer wordt hierbij door collectieve warmtepompen opgewarmd en met een temperatuur van 70 graden aan de huizen geleverd.

Om dit te realiseren vraagt het college vijf miljoen euro subsidie aan bij het ministerie van BZK in het kader van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Daartoe is een businesscase ingediend, die door een gezamenlijke werkgroep met onder andere gemeente, bewoners en Wattnu is opgesteld. Met de proeftuin stelt het ministerie van BZK middelen ter beschikking met als doel om zoveel mogelijk ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken.

Verantwoordelijk wethouder Barbara Boudewijnse is opgetogen over deze ontwikkeling en spreekt van een unieke kans, die de gemeente niet mag laten lopen. ,,We kunnen een substantieel bedrag binnenhalen dat we kunnen inzetten om op korte termijn woningen in Muiderberg van het gas af te krijgen. Met Buitendijke als eerste wijk en vervolgens de rest van Muiderberg.”

Bijzonder aan het initiatief is dat het een groot draagvlak heeft onder bewoners. De dorpsraad Muiderberg heeft zich achter het initiatief geschaard en heeft door middel van een bijenkomst in de voetbalkantine in Muiderberg en een enquête geïnventariseerd hoe de dorpsbewoners tegenover een warmtenet staan.

Het gaat bij dit project om een gezamenlijke inzet van de gemeente, de bewoners en de energiecoöperatie van Gooise Meren, Wattnu. Boudewijnse: ,,Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe je wil dat de energietransitie verloopt: samen optrekken met bewoners om aardgasvrije wijken mogelijk te maken.”

Miel Janssen van Wattnu vult aan: ,,Wattnu wil graag vanuit inwoners initiatief nemen in de energietransitie. Een team van enthousiaste leden heeft tezamen met de gemeente en professionals het plan ontwikkeld. Wat is er nog mooier dan warmte terug te winnen uit het steeds warmer wordende oppervlaktewater. En het kwam ook nog eens als meest gunstige scenario uit de bus.”

De coöperatie Wattnu ondersteunt de bewoners met energieadvies via energiecoaches. Deze energiecoaches komen bij bewoners achter de voordeur. Zij helpen bewoners bij het voorbereiden om hun woning van het gasnet af te koppelen en zijn daarom belangrijk in het proces van aanpassen van woningen. In Muiderberg zijn inmiddels al veel energiegesprekken geweest bij bewoners.

Volgens Boudewijnse is de tijd rijp voor actie: ,,We moeten het ijzer smeden als het heet is. Muiderberg gaat op korte termijn op de schop voor groot onderhoud. Dat biedt kansen om nu ook aquathermie mogelijk te maken. Uiteraard moeten we nog bezien in hoeverre onze subsidieaanvraag gehonoreerd wordt.”

Bewonersavond Naarden Vesting goed bezocht

In Naarden Vesting is een werkgroep van betrokken bewoners, Naarden Vesting Duurzaam Monument (NVDM), van start gegaan. Tijdens de eerste goed bezochte bewonersavond in de grote kerk op 4 februari jl., was er veel aandacht voor verduurzaming van historische en monumentale panden.

Want ook historische panden kunnen worden verduurzaamd. Het vraagt alleen om een andere aanpak. Daarom is De Groene Grachten, specialist in het verduurzamen van historische panden, om advies gevraagd. Zij hebben van drie modelwoningen energiescans gemaakt. Deze laten zien wat er mogelijk is voor historische en monumentale panden.  

Vergunningen

Naast de technische kant van de maatregelen spelen vaak ook de aspecten van monumentenzorg en beschermd stadsgezicht een belangrijk rol. De beleidsafdeling Erfgoed en Vergunningen, werkgroep Naarden Vesting Duurzaam Monument (NVDM), de gemeente en het CRK&E (Welstandcommissie) werken hiervoor nauw samen. Doel is om het voor eigenaren van monumentale en historische panden eenvoudiger te maken om te verduurzamen.

Collectieve inkoop isolatie glas

Bij historische panden ontbreken veelal spouwmuren en een kruipruimte, waardoor isolatie op die plekken moeilijk is. Een goed alternatief is het plaatsen van isolatieglas. Dat heeft een groot besparingspotentieel en verhoogt bovendien het gevoel van comfort. Naarden Vesting is de eerste wijk waar collectief isolatieglas geplaatst en vervangen wordt. Een speciaal glasteam gaat hiermee aan de slag. Dit project bevindt zich nog in de opstart- en onderzoeksfase.

Energiecoaches in de Vesting

In Naarden Vesting zijn nu een aantal energiecoaches actief, waarvan een aantal zich gespecialiseerd hebben in monumentale panden. Wilt u ook energiecoach worden? Meldt u zich dan aan.

Waterstof de toekomst?

De energietransitie behelst meer dan besparen en isoleren. Juist door haar karakteristieke bebouwing en planologische indeling zou Naarden Vesting zeer geschikt kunnen zijn voor verwarming op waterstof. Een aantal enthousiaste bewoners gaat dit samen met Wattnu verder onderzoeken.  

Gemeente en Wattnu sluiten convenant

De gemeente Gooise Meren en Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu (Wattnu) sluiten een convenant om de energietransitie in de gemeente te versnellen. Voor de inwoners van Gooise Meren betekent dit onder meer dat zij gratis hulp kunnen krijgen bij het verduurzamen van hun woning en advies over energiebesparing.

“De samenwerking tussen Wattnu en Gooise Meren is een strategische samenwerking”, aldus Miel Janssen, voorzitter Wattnu. De gemeente en Wattnu waren al langer in gesprek over een samenwerking. Miel Janssen: “door dit convenant kunnen we onze organisatie professionaliseren en daarmee veel meer inwoners gaan ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.”

Grote stap energietransitie

Wethouder duurzaamheid Barbara Boudewijnse ziet de samenwerking als een belangrijke stap om de energietransitie, die voorkomt uit het nationale klimaatakkoord, binnen de gemeente te realiseren. Ze is blij met de kennis en slagkracht van Wattnu. “De energietransitie vraagt veel van ons, als gemeente, maar ook van de inwoners. Door de samenwerking met Wattnu komt op grote schaal kennis beschikbaar voor onze inwoners, en kunnen we samen een grote stap maken om de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord te realiseren.

Convenant

In het convenant staan concrete afspraken over de rol en de taken van Wattnu. Zo organiseert zij informatiebijeenkomsten in wijken in samenwerking met de buurtplatforms, heeft zij energiecoaches die inwoners helpen bij het verduurzamen van hun woning en organiseert zij collectieve inkoopacties. Ook organiseert zij algemene voorlichtingsdagen over energiebesparing en verzorgt zij gastlessen op scholen. Een ander belangrijk onderdeel van het convenant zijn de collectieve zonnepanelen projecten. Op initiatief van Wattnu worden deze, samen met inwoners opgezet en gerealiseerd. De gemeente op haar beurt stelt hiervoor daken beschikbaar. Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren krijgt Wattnu een jaarlijkse bijdrage uit het Initiatievenfonds Duurzaamheid.

Wattnu in het nieuws

Op vrijdag 31 januari 2020 was Wattnu in het nieuws met een artikel in de Gooi- en Eemlander. Miel Janssen van Wattnu gaf samen met wethouder Barbara Boudewijnse een interview over de samenwerking tussen Wattnu en de gemeente Gooise Meren.

In het artikel werd belicht wat Wattnu bewoners van Gooise Meren zoal aan hulp te bieden heeft bij de energietransitie, wat de voordelen zijn van de samenwerking met de gemeente en welke plannen voor verduurzaming er zijn in de komende periode. Klik hier voor het artikel.

Woning verduurzamen

Informatieavonden Wattnu

In de komende maanden organiseert WattNu in nauwe samenwerking met diverse buurteams op verschillende plekken in de gemeente Gooise Meren informatieavonden over haar plannen om inwoners van de gemeente te helpen bij de energietransitie. We leggen onder andere uit hoe energiecoaches met u mee kunnen kijken naar verduurzaming van uw huis en we leggen uit hoe wij samen meer duurzame energie kunnen opwekken. Zo vond op 4 februari jl. een informatie-avond voor Naarden-Vesting plaats. Graag horen wij ook uw ideeën over de verduurzaming van uw eigen wijk en gemeente. Houd daarom de website in de gaten voor de aankondiging van nieuwe informatieavonden.

Collectieve zonnestroomprojecten

Er is veel belangstelling voor collectieve zonnestroomprojecten. In 8 dagen waren alle 436 participaties voor het Vituszon project gereserveerd en deze zijn inmiddels opgeleverd. U kunt zich dus niet meer inschrijven voor Vituszon, wel kunt u zich als belangstellende aanmelden voor nieuwe projecten. Dan zullen we u op de hoogte houden van toekomstige collectieve zonnestroomprojecten.

Installatie panelen Vituszon in vogelvlucht

In het najaar van 2019 heeft De Zonnefabriek voor ons 422 panelen geplaatst op de Vitusmavo in Naarden en het Vituscollege in Bussum. Hieronder zie je hoe dat in z’n werk ging.