Over Wattnu

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen voor de opwekking van duurzame energie in 2030. Maar er moet nog veel gebeuren en dat lukt alleen als we er met z’n allen de schouders onder zetten. Met onze energiecoöperatie willen we alle inwoners van Gooise Meren de mogelijkheid geven om zelf duurzame stappen te zetten voor een schone toekomst!  

Dit doen we door een drietal activiteiten aan te bieden aan onze leden en inwoners van Gooise Meren:

  • Energiebewustwording: informatiebijeenkomsten, onderwijsprojecten, informatiemarkten, wijk- en straatprojecten, inloopspreekuur
  • Energiebesparing: energiecoaches, gezamenlijke inkoop van energiebesparende maatregelen
  • Energie-opwekking: collectieve zonnestroomopwekking (postcoderoosprojecten) en collectieve inkoop van zonnepanelen

De activiteiten van Wattnu sluiten hiermee aan bij het model van de samenwerkende energiecoöperaties in de Gooi- en Vechtstreek.

Bovenal is Wattnu een coöperatie van en door leden, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen. Een coöperatie in nauwe verbinding met de bewoners, ondernemers, organisaties en de overheid in Gooise Meren. Een coöperatie die werkt met enthousiaste en betrokken vrijwilligers die willen bijdragen aan een duurzame woonomgeving.

Bestuur

Sinds mei 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • Miel Janssen (voorzitter, bewustwording)
  • Paul van Steijn (secretaris, besparing)
  • Michel Klein (penningmeester, opwekking)
  • Hette Zijlstra (algemeen lid)
  • Wilfred Hofmans (algemeen lid, projecten)

Partners

Wattnu heeft een financiële bijdrage ontvangen van de provincie Noord-Holland.

Daarnaast werkt Wattnu samen met om | nieuwe energie en Greenchoice voor het opwekken en leveren van lokale, duurzame energie. U kunt zich bij één van deze organisaties aanmelden als klant om voor gunstige tarieven stroom en/of gas af te nemen. Klik daarvoor op onderstaande logo’s.

Disclaimer

De vrijwillige energiecoaches van Wattnu ondersteunen de bewoners van Gooise Meren bij het maken van keuzes op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van de eigen woning. Zij hebben geen commercieel belang en spelen zo goed mogelijk in op de individuele wensen en behoeften van de bewoner(s). De bewoner maakt vervolgens zelfstandig voor eigen rekening en risico keuzes op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van de eigen woning. Wattnu en de energiecoaches kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de geboden informatie, de door de energiecoaches opgestelde rapportages en verslagen en de hierin opgenomen bedragen met betrekking tot verwachte energiebesparing.

Let op: Wattnu adviseert bewoners nadrukkelijk zich aanvullend te laten adviseren door bedrijven die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van de diverse werkzaamheden die benodigd zijn voor de verduurzaming van de woning.