Koop een paneel

[insert_php]
global $wpdb;
$order_totals = apply_filters( ‘woocommerce_reports_sales_overview_order_totals’, $wpdb->get_row( ”
SELECT SUM(meta.meta_value) AS total_sales, COUNT(posts.ID) AS total_orders FROM {$wpdb->posts} AS posts

LEFT JOIN {$wpdb->postmeta} AS meta ON posts.ID = meta.post_id
LEFT JOIN {$wpdb->term_relationships} AS rel ON posts.ID=rel.object_ID
LEFT JOIN {$wpdb->term_taxonomy} AS tax USING( term_taxonomy_id )
LEFT JOIN {$wpdb->terms} AS term USING( term_id )

WHERE meta.meta_key = ‘_order_total’
AND posts.post_type = ‘shop_order’
AND posts.post_status = ‘publish’
AND tax.taxonomy = ‘shop_order_status’
AND term.slug IN (‘” . implode( “‘,'”, apply_filters( ‘woocommerce_reports_order_statuses’, array( ‘completed’, ‘processing’, ‘on-hold’ ) ) ) . “‘)
” ) );

$total_sales = $order_totals->total_sales;
$total_sales = $total_sales – 19200;
$sales = number_format($total_sales,0,”,”,”.”);
echo “

Stand ” . date(“d-m-Y”) . “: € $sales van de benodigde € 27.600 opgehaald

“;
[/insert_php]

Het eerste deel is gelukt! Meer dan 50 Bussumers hebben een deel van een zonnepaneel aangeschaft. De panelen zijn op 8 augustus geplaatst en leveren sinds die dag stroom op.
Vanaf januari 2015 zamelen we geld in voor nog 83 panelen op het dak van het gemeentehuis. In totaal hebben we € 27.600,00 nodig. Helpt u weer mee?

 

Toont alle 4 resultaten