Historische bebouwing

Op deze pagina vindt u meer informatie over lopende projecten binnen Wattnu die betrekking hebben op het verduurzamen van historische bebouwing in de gemeente Gooise Meren.

Glasproject Naarden Vesting

In Naarden Vesting is het bewonersinitiatief Naarden Vesting Duurzaam Monument (NVDM), een werkgroep van het bewonersplatform Naarden Vesting, actief om vestingbewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen die allen vallen onder beschermd stadsgezicht en waarvan een deel de monumentale status heeft. Het vervangen van de meestal nog enkele beglazing is een eerste goede stap voor het verduurzamen van de woningen. Het energieverlies door enkele beglazing kan oplopen tot 30%. Lees hier meer over het glasproject, de informatie avond en deelname aan het project.

Erfgoed in Gooise Meren

Het erfgoed in Gooise meren is zeer gevarieerd en is van landelijk belang. In de bebouwde omgeving zijn een groot aantal gebouwen een rijks- of gemeentelijk monument. Naast deze monumenten kent Gooise Meren vier door het rijk beschermde stads- en dorpsgezichten: Vesting in Naarden, Brediuskwartier in Bussum, Spiegel in Bussum en Vesting in Muiden.

De woningen in beschermde stads- /dorpsgezichten en monumenten zijn van historische waarde en het is van belang dat dit erfgoed ook voor de toekomst behouden blijft. En gelijke tijd ligt hier ook de uitdaging. Om monumenten en woningen in beschermd stadsgezicht (erfgoed) te behouden voor de toekomst, dienen deze panden ook te worden verduurzaamd. Zonder verduurzaming is het op termijn om meerdere reden niet meer interessant om deze panden te bewonen. Vanuit het verleden is zowel het Rijksbeleid als het gemeentelijk erfgoedbeleid met name gericht op het behoud van ruimtelijke kwaliteit. Het verduurzamen van panden vraagt om aanpassingen waar de huidige wetgeving nog niet altijd in voorziet.

De gemeente Gooise Meren is zicht sterk bewust van de uitdaging die de energietransitie voor erfgoed met zich mee brengt. Een bredere aanpak voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen vraagt een aanpassing van het nationale en lokale beleid. Dit proces is reeds in gang gezet met het inrichten van de nieuwe omgevingsvisie.

De Groene Menukaart

In de gehele regio Gooi & Vechtstreek zijn veel historische panden aanwezig. Om bewoners met informatie over verduurzamen van (historische -) woningen te ondersteunen, hebben de samenwerkende gemeentes in de regio de Groene Grachten gevraagd een Groene Menukaart op te stellen voor twee veel voorkomende woningtypes in het Gooi. Er is een Groene Menukaart gemaakt voor de arbeiderswoning (1920) en de Gooise Villa (1900). Klik hier (en vul in Gooise Meren) om deze Groene Menukaarten te bekijken en inspiratie op te doen over de mogelijkheden voor uw eigen woning.

Energiecoaches van Wattnu met kennis van historische panden

Energie coöperatie Wattnu ondersteunt ook bewoners van monumentale en/of historische panden. Een aantal energiecoaches van Wattnu hebben een aanvullende training gevolgd voor het verduurzamen van historische panden. Bent u geïnteresseerd in wat er voor uw (historische) woning of uw woning in beschermd stadsgezicht mogelijk is, vraag dan hier een gesprek aan met een energiecoach.