Organisatie

3 berichten

Wie komt Wattnu helpen?

Energieprijzen, energiebesparing, energiearmoede, we praten er elke dag over. Wanneer u hier niet alleen over wilt praten, maar er ook echt iets aan wilt doen, meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij Wattnu, de energiecoöperatie in Gooise Meren. Speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers van Wattnu geven adviezen aan bewoners over verduurzaming van hun huis. Ook geven zij voorlichting op scholen en op wijkbijeenkomsten. Daarnaast zijn vrijwilligers van Wattnu betrokken bij grote projecten in het kader van de energietransitie.

Spreken bovengenoemde onderwerpen u aan, geef u dan op voor een korte (gratis) cursus tot energiecoach en deel uw kennis en ervaring met anderen. De cursus start op 18 mei a.s. en telt 5 dagdelen (telkens op woensdagmiddag of -avond).

We zoeken naast mensen met technische kennis ook vrijwilligers met sociale vaardigheden om de gedragskant van het energiegebruik te bespreken met bewoners. Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via energiecoach@wattnu.org of via www.wattnu.org/aanmelden/aanmelden-als-energiecoach/.

Energie besparen kunnen we niet alleen, maar doen we samen met alle bewoners van Gooise Meren!

Vrijwilligers gezocht

Wattnu heeft veel plannen voor het verduurzamen van de woningen in Gooise Meren. Uit de wijken komen veel aanvragen om informatie en om ondersteuning op dit terrein bij ons binnen. Ons enthousiaste team van vrijwilligers heeft daarom versterking nodig. Zo zijn we momenteel op zoek naar een copywriter en een website-deskundige (of een combinatie van deze twee). Daarnaast kunnen we in alle projecten en bij de groep energiecoaches versterking gebruiken. We zoeken vrijwilligers met vaardigheden op technisch, organisatorisch en/of communicatief gebied. Tijdens een kennismakingsgesprek kunt u aangeven waar uw belangstelling naar uit gaat. Alle vrijwilligers volgen de basisopleiding energiecoach, zijn gemiddeld 2 tot 4 uur per week beschikbaar en krijgen, op basis van inzet, een vrijwilligersvergoeding. Voor meer informatie kijkt u ook op deze pagina.

Gemeente en Wattnu sluiten convenant

De gemeente Gooise Meren en Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu (Wattnu) sluiten een convenant om de energietransitie in de gemeente te versnellen. Voor de inwoners van Gooise Meren betekent dit onder meer dat zij gratis hulp kunnen krijgen bij het verduurzamen van hun woning en advies over energiebesparing.

“De samenwerking tussen Wattnu en Gooise Meren is een strategische samenwerking”, aldus Miel Janssen, voorzitter Wattnu. De gemeente en Wattnu waren al langer in gesprek over een samenwerking. Miel Janssen: “door dit convenant kunnen we onze organisatie professionaliseren en daarmee veel meer inwoners gaan ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.”

Grote stap energietransitie

Wethouder duurzaamheid Barbara Boudewijnse ziet de samenwerking als een belangrijke stap om de energietransitie, die voorkomt uit het nationale klimaatakkoord, binnen de gemeente te realiseren. Ze is blij met de kennis en slagkracht van Wattnu. “De energietransitie vraagt veel van ons, als gemeente, maar ook van de inwoners. Door de samenwerking met Wattnu komt op grote schaal kennis beschikbaar voor onze inwoners, en kunnen we samen een grote stap maken om de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord te realiseren.

Convenant

In het convenant staan concrete afspraken over de rol en de taken van Wattnu. Zo organiseert zij informatiebijeenkomsten in wijken in samenwerking met de buurtplatforms, heeft zij energiecoaches die inwoners helpen bij het verduurzamen van hun woning en organiseert zij collectieve inkoopacties. Ook organiseert zij algemene voorlichtingsdagen over energiebesparing en verzorgt zij gastlessen op scholen. Een ander belangrijk onderdeel van het convenant zijn de collectieve zonnepanelen projecten. Op initiatief van Wattnu worden deze, samen met inwoners opgezet en gerealiseerd. De gemeente op haar beurt stelt hiervoor daken beschikbaar. Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren krijgt Wattnu een jaarlijkse bijdrage uit het Initiatievenfonds Duurzaamheid.