Nieuws

12 berichten

Wattnu verwelkomt 1000-ste lid

Rosalinde Pieters uit Naarden is het 1000-ste lid van energiecoöperatie Wattnu. Begin april verwelkomde Wattnu nog haar 750-ste lid; in nog geen 5 maanden wordt de volgende mijlpaal bereikt. Tijdens de ledenbijeenkomst van Wattnu op 6 september in de Wilhelminakerk in Bussum verwelkomden burgemeester Han ter Heegde en wethouder Energietransitie Barbara Boudewijnse Rosalinde officieel.

“De snelle groei van onze organisatie toont hoe actueel de energietransitie is en hoezeer dit bewoners bezighoudt”, zegt Miel Janssen, voorzitter van Wattnu. “De beste manier om de energierekening omlaag te brengen is verduurzamen: het is nog nooit zo aantrekkelijk geweest. Naast de hoge energieprijzen geeft ook de overheid ruimhartige subsidies en gunstige leningen. En er is in korte tijd veel te besparen.” Ook het onderzoeksbureau CE Delft heeft recent berekend dat de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen gemiddeld drie keer korter is dan begin 2021.

Veel bewoners en bedrijven in Gooise Meren willen iets doen om minder energie te verbruiken. Er is veel informatie en er zijn tal van bedrijven die iets aanbieden. Maar welke keuzes maak je? Wattnu kan hierbij helpen. Zonder winstoogmerk of commercieel belang. Het aantal aanvragen voor energiecoachgesprekken neemt flink toe en ook nemen veel bewoners deel aan onze collectieve inkoopacties. Ook is er veel belangstelling voor onze zonnedaken en aardgasvrijprojecten.

Door de hoge energieprijzen komen ook steeds meer mensen in financiële problemen. Voor bewoners met een laag inkomen en een slechte huiskwaliteit is Wattnu, met steun van de gemeente Gooise Meren, een energiebuddy project gestart om snel de energievraag omlaag te brengen. Energieklussers voeren direct maatregelen uit.

Naast dat steeds meer bewoners lid worden, krijgen we gelukkig ook steeds meer vrijwilligers. Zo starten er in september 10 vrijwilligers met de basisopleiding tot energiecoach. Ook Rosalinde heeft zich aangemeld als energiecoach en gaat de opleiding doen. Maar de vraag is zo groot dat we nog veel meer vrijwilligers kunnen gebruiken. Interesse om energiecoach, buddy, klusser of projectleider te worden? Meld je bij energiecoach@wattnu.org.

Opening eerste zonnedak met duurzaamheidssubsidie provincie

Donderdag 14 juli wordt de zonne-installatie op het dak van de gemeentewerf in Naarden officieel geopend door de gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland en wethouder Duurzaamheid Barbara Boudewijnse. Het is de eerste zonne-installatie die gerealiseerd is met een speciale duurzaamheidssubsidie van de provincie Noord-Holland. Met deze zogenaamde HIRB+ subsidie wil de provincie de verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren. En dat is gelukt op de gemeentewerf in Naarden!

Foto: Miel Janssen

De gemeente Gooise Meren heeft ‘om niet’ het dak van de Gemeentewerf Naarden ter beschikking gesteld en 17 bewoners hebben gezamenlijk geïnvesteerd om 214 zonnepanelen te installeren, die naar verwachting 66.600 kWh vermogen opwekken. Daarbij is voor het eerst ook gebruik gemaakt van het Realisatiefonds dat Energie Samen, de landelijke koepel van energiecoöperaties, heeft opgezet met Rabobank, Triodos en ASN Bank.

Eind vorig jaar zijn de voorbereidingen begonnen. Drie organisaties op bedrijvenpark Gooimeer gaan tezamen 650.000 euro investeren in 8 duurzaamheidsprojecten en hebben onder coördinatie van Wattnu voor 85.000 euro subsidie aangevraagd en gekregen bij de provincie. De projecten bestaan uit het installeren van zonnepanelen, aanbrengen van dakisolatie en LED-verlichting tot het realiseren van een DC-snellaadstation.

1000-daken project

In het kader van de energietransitie zet gemeente Gooise Meren vol in op ‘zon op dak’. Daar zijn heel wat vierkante kilometers dak voor nodig! En die hebben we ook: denk aan zonnepanelen op bedrijven, zorginstellingen, gemeentepanden, scholen, sportcomplexen, VvE’s en woningbouwcorporaties.

De gemeente Gooise Meren en energiecoöperatie Wattnu hebben in 2021 gezamenlijk en in nauwe samenwerking met bedrijvenvereniging FIN het 1000-daken project gestart om eigenaren van grote daken te stimuleren en te ontzorgen hun daken in te zetten voor het opwekken van duurzame energie. De pijplijn begint zich inmiddels behoorlijk te vullen en project Gemeentewerf Naarden is een van de eerste concrete resultaten.

 Wattnu heeft binnen de gemeente ruim 1000 daken met een oppervlakte van minimaal 250 m2 in kaart gebracht. Veel van deze daken worden nog niet gebruikt voor het opwekken van energie. De aanschaf van zonnepanelen voor een groot dak kan een ingewikkeld proces zijn. Wattnu heeft daarom een 1000-daken projectteam opgezet om eigenaren stap voor stap te ondersteunen. Zij krijgen gratis een persoonlijk advies door middel van een dakscan inclusief een dakschouw. Niet elk dak is namelijk geschikt voor zonnepanelen, maar 85% is dat wel of kan met kleine aanpassingen geschikt gemaakt worden. Ook is er hulp bij de aanvraag van offertes en subsidies. Miel Janssen, voorzitter van Wattnu: “Een ondernemer kan zelf eigenaar worden van de zonnestroominstallatie, maar kan het dak ook (gedeeltelijk) ter beschikking stellen aan Wattnu die de installatie middels bewonersparticipatie realiseert en beheert. Het uiteindelijke doel is de mogelijkheden die er zijn om daken in te zetten voor het opwekken van duurzame energie maximaal te benutten.”

Informatie en aanmelden

Eigenaren van grote daken kunnen zich voor een kosteloos vooronderzoek aanmelden via www.wattnu.org/projecten/groot_dak/. Heeft u vragen dan kunt u het projectteam mailen op: 1000daken@wattnu.org.

Wattnu verwelkomt 750-ste lid!

Mevrouw Pols werd afgelopen week verrast met een bloemetje en een tas vol energiebesparende tips en producten. Sinds 2020 woont zij in een jaren 30 huis in Bussum. Sindsdien heeft zij zonnepanelen op het platte dak en een sedum dak op de fietsenstalling laten aanbrengen. Momenteel doet zij mee aan de collectieve inkoopactie isolatie van de vloer. “Het is fijn dat een onafhankelijke club als Wattnu bestaat en met je meedenkt. Wat leuk dat ik het 750-ste lid ben en hoe handig dit allemaal! Het maakt niet uit wat je motivatie is om te verduurzamen, als je het maar gaat doen!”

Energiecoöperatie Wattnu heeft geen commerciële belangen en geen winstoogmerk. Bewoners zetten zich geheel vrijwillig in om andere inwoners van Gooise Meren te helpen om energie te besparen. In 2 jaar tijd heeft energiecoöperatie Wattnu haar ledenaantal weten te verdubbelen.

Voor 1 Euro per maand dragen leden bij aan een duurzame, lokale samenleving. En hebben zij toegang tot de diensten van Wattnu. Zoals energiecoachgesprekken aan huis, warmtescans van de woning, deelname in collectieve zonnestroomprojecten en inkoopacties op het gebied van isolatie, glas en sedum daken. Meer informatie vind je op www.wattnu.org.

Nu te zien: Expo Kompas op Groen/Energiecoach Junior in bibliotheek Bussum

Leerlingen van de Brandsmaschool in Bussum waren op maandag 14 maart jl. de eerste schoolklas die weer het educatieprogramma Kompas Op Groen hebben bezocht. De kleurrijke expositie is gedurende de openingstijden van de bibliotheek in Bussum te zien tot en met de meivakantie.

Er volgen de komende periode nog meer schoolklassen, maar de tentoonstelling is ook voor volwassenen en (groot)ouders met jongere kinderen te bezoeken. Voor hen is een praatplaat beschikbaar die af te halen is bij de balie van de bibliotheek.

Maandag werd de tentoonstelling op ludieke wijze in de bibliotheek geopend door wethouder duurzaamheid Barbara Boudewijnse. “Heel bijzonder dat in Gooise Meren basisschoolleerlingen op deze speelse wijze meer leren over duurzaamheid en energie besparen. Jong geleerd is immers oud gedaan!”

De kinderen gingen onder begeleiding van vrijwillige energiecoaches van energiecoöperatie Wattnu Gooise Meren op reis door de tijd en leerden in een interactief opdrachtcircuit alles over energie vroeger, nu en in de toekomst. Van echte turf steenkool tot energiemeters en isolatiehuisjes. Terug op school volgt deel twee van het educatieprogramma en gaan zij creatief aan de slag om een duurzame wijk van de toekomst te ontwerpen.

Zodra de leerlingen voor thuis een energieplan met familie of bekenden hebben gemaakt, mogen zij zich ook nog Energiecoach Junior noemen, met certificaat!

Meer informatie of een school/klas opgeven voor dit project?* Kijk op onze pagina over Energie educatie of op www.wattnu.org/energiecoachjunior/

*Kompas op Groen is een samenwerking tussen de werkgroep Kompas op Groen, Energiecoöperatie Wattnu, UITEN creatieve educatie, Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren. Het project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Gooise Meren en Rabobank Gooi en Vechtstreek.

Energiecoöperatie Wattnu lid van
energiecollectief om | nieuwe energie

Om | nieuwe energie is een coöperatieve energieleverancier zonder winstoogmerk. Met tientallen andere lokale energiecoöperaties samen wordt zo het groenste energiecollectief van Nederland gevormd. Gericht op betaalbare en duurzame energievoorziening. Om staat al jaren bekend als één van de groenste energieleveranciers van Nederland. Wattnu gaat haar lokaal coöperatief opgewekte energie van toekomstige zonneprojecten aan om | nieuwe energie leveren.

Maak het kringetje rond en koop zelf ook 100% duurzame energie.
Direct overstappen naar, of een vrijblijvende prijsopgave van om| nieuwe energie?

Kijk op www.samenom.nl/aanmelden/?gln=8712423032446-WATTNU

Energiespreekuur tijdens RepairCafé’s Naarden en Bussum

Energiecoaches van Wattnu verzorgen tijdens bijeenkomsten van het Repair Café in zowel Bussum als in Naarden het Energiespreekuur. De vrijwillige E-coaches geven u, terwijl u wacht, uitleg over de mogelijkheden van kleine en grotere energiebesparende maatregelen. Ook kunnen ze meer vertellen meer over diensten van Wattnu, zoals energiecoaching, de energiedisplays in bruikleen om o.a. energieslurpers op te speuren, het laten maken van een warmtescan van uw huis en de collectieve inkoopacties op gebied van isolatie en zonnepanelen. Alle activiteiten zijn volgens de actuele RIVM-richtlijnen.

Repair Café Naarden
Elke 1e zaterdag van de maand van 10-12 uur in Buurtcentrum De Plataan, Majoor Kampsstraat 3 in Naarden.
Data: 5 maart, 2 april, 7 mei 2022

Repair Café Bussum
Elke 2e zaterdag van de maand van 10-12 uur in Denksportcentrum, Nieuwe Englaan 6 in Bussum.
Data: 12 maart, 9 april, 14 mei 2022

Inwoners van Gooise Meren kunnen zich bij de energiecoaches melden voor een gratis tasje met energiebesparende tips en producten*. Heeft u de smaak te pakken gekregen wat betreft energie besparen? Via www.wattnu.org/waardebon kunt u ook nog een bon aanvragen, waarmee u in de digitale webwinkel energiebesparende producten t.w.v. 50 Euro mag uitzoeken.

Het energiespreekuur is i.s.m. energiecoöperatie Wattnu, buurtplatform Keverdijk, Versa Welzijn, Bibliotheek Naarden, de Schakel, RepairCafé Naarden en RepairCafé Bussum.
* De acties zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Rijk i.s.m. de gemeente en geldt zolang de voorraad strekt en is voor bewoners van GM. Per adres/bewoner kan men eenmaal energiebesparende producten krijgen. Voor meer info over lopende projecten van Wattnu kijk op www.wattnu.org

Wattnu Energieklusser in samenwerking met Vrijwillige Thuishulp Centrale Versa

Heeft u energiebesparende producten in huis gekregen via een waardebon, tasje of andere actie van Wattnu? En is er geen familielid of aardige buur die u kunt helpen radiatorfolie, tochtstrip en/of Led-lampen aan te brengen?

Aanvragen van een Wattnu Energieklusser kan met het formulier onder het tabje aanmelden in  het  hoofdmenu.

Een vrijwilliger van de Vrijwillige Thuishulp Centrale neemt contact op en komt een uurtje   langs om de  producten te helpen aan te brengen.

          Watt Nu Energiecoöperatie

Podcast samenwerking Wattnu en Vrijwillige Thuishulp Centrale Energieklusser

Inwoners van Gooi en Vechtstreek vertellen hoe ze, samen met anderen, prachtige projecten, activiteiten en diensten realiseren. Waarmee ze het (samen)leven in hun straat, wijk of dorp leuker, interessanter en duurzamer maken. In de eerste aflevering vertellen Energiecoöperatie Wattnu en Vrijwillige Thuishulp Centrale over hun nieuwe samenwerking.
                                                Lees het artikel of luister naar de podcast op: Versa-podcast

      Watt Nu Energiecoöperatie   

Isabella (Wattnu), Sandra (VTHC Versa) en Eelco tijdens de opname (v.r.n.l.)

Je wilt je huis verduurzamen… maar hoe?

Bezoek vrijdag 12 tot en met zondag 14 november Huis & Energie in Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. Op de grootste beurs voor duurzame energie en duurzaam wonen staan onafhankelijke experts van Milieu Centraal klaar om al je vragen te beantwoorden.

In het levensgrote Duurzaam Droomhuis kun je alle mogelijke oplossingen zelf ervaren, van de meest comfortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen. De mooiste woonproducten en de heerlijkste biologische hapjes maken je bezoek aan Huis & Energie compleet.

Vul onze kortingscode ‘UWCODEHIER’ in op www.huisenenergie.nl en bestel je tickets voor slechts €17,50.

Eerste certificaten Energiecoach Junior uitgereikt aan leerlingen van De Hoeksteen

Een sportschool waar energie wordt opgewekt voor de buurt, een dierenlab waar poep van de dieren wordt omgezet in bio-energie, een energieneutraal isolatiehuis en energie-opwekkende bomen….. Dat is hoe de wijk van de toekomst eruitziet in Gooise Meren volgens de leerlingen van groep 7 van basisschool De Hoeksteen uit Bussum. Zij deden mee met het lesprogramma Kompas op Groen en hun creatieve eindwerkstukken werden op 26 november tentoongesteld in de Broedplaats Gooise Meren. De kinderen kwamen de expositie coronaproof bekijken én ontvingen als eerste basisschoolleerlingen het certificaat Energiecoach Junior. Wethouder Geert-Jan Hendriks van onderwijs ondertekende persoonlijk een aantal certificaten en ging in gesprek met de kinderen over hun project.

Kompas op Groen is een kleurrijke tentoonstelling over energie vroeger, nu en straks in Gooise Meren. Het lesprogramma bestaat uit een opdrachtcircuit bij de tentoonstelling, een maquette-les met kunstvakdocenten en een thuisopdracht waarbij de leerlingen thuis bespreken met welke kleine maatregelen ze handig energie kunnen besparen. Door te leren over energie en energie besparen op school en thuis kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Het project “Kompas op Groen” is een samenwerking tussen de werkgroep Kompas op Groen, Energiecoöperatie Wattnu, UITEN creatieve educatie en Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. Het project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Gooise Meren en Rabobank Gooi en Vechtstreek. Voor meer informatie, kijk op www.wattnu.org/energiecoachjunior.

Wattnu en de gemeente helpen ouders en andere inwoners van Gooise Meren met energietips en een waardebon van 50 Euro om hun huis nog energiezuiniger te maken. Voor meer informatie, kijk op www.wattnu.org/waardebon.