Energie opwekken

4 berichten

Heeft u een dak van minimaal 250 m²? En staat u open voor het opwekken van duurzame energie?

Energiecoöperatie Wattnu zoekt grote daken om zonnepanelen op te leggen. Samen met u onderzoeken we kosteloos of uw dak geschikt is. Wattnu ontzorgt en begeleidt u in het gehele project: van het aanvragen van subsidies en offertes tot en met de oplevering. U blijft zelf eigenaar van de zonnepanelen of u stelt uw dak (gedeeltelijk) ter beschikking. De coöperatie realiseert en beheert de installatie, waarin bewoners uit Gooise Meren participeren. Meer informatie? Stuur een email naar 1000daken@wattnu.org of meld uw dak hier vrijblijvend aan. We nemen snel contact met u op.

Zonnestroominstallatie Roeivereniging Naarden officieel geopend

Op donderdag 19 november jl. is de zonnestroominstallatie op de Roeivereniging Naarden officieel geopend door wethouder Jorrit Eijbersen. Vanaf die datum leveren we stroom aan het net en begint het postcoderoosproject. Graag hadden we de participanten in het project uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, maar vanwege Corona moest deze opening in klein comité plaatsvinden.

Twee jaar geleden kwam vanuit de eigen leden van Roeivereniging Naarden de vraag of er geen zonnepanelen op het dak van de botenloods zouden kunnen worden geplaatst. Nu is dit gerealiseerd. David Gribnau, bestuurslid van de roeivereniging: “Wat ik mooi vind aan dit gehele traject is dat we als vereniging, leden en buren participeren in de panelen. Dat was van meet af aan een stille wens. Als vereniging willen we leden maar ook buren positief verbinden. Dat is gelukt en nu gaan we dus samen ook onze eigen stroom opwekken. Zo is het echt ons zonnedak geworden.”

In het kader van het convenant dat de gemeente Gooise Meren met Wattnu heeft gesloten, stelt de gemeente daken ter beschikking waarop Wattnu collectieve zonnestroomprojecten kan realiseren. Het project Roei Naarden is het eerste project dat als uitvloeisel van het in 2019 gesloten convenant wordt gerealiseerd. Wethouder Jorrit Eijbersen: “De energietransitie is een van de grootste opgaven waar we voor staan. In het kader van de Regionale Energie Strategie moeten we tot een forse verhoging van de lokale opwekking van duurzame energie komen. Ik ben enorm blij met dit soort initiatieven van bewoners en wij als gemeente ondersteunen dit van harte.”

De zonnestroominstallatie bestaat uit 224 zonnepanelen die gezamenlijk naar verwachting 60.000 kWh leveren. 23 bewoners uit Gooise Meren hebben gezamenlijk 67.000 euro geïnvesteerd om dit zonnedak op de botenloods te realiseren. Miel Janssen, voorzitter Wattnu: “Dit is een mooie bijdrage aan de verduurzaming en levert ook nog eens een aardig rendement van 4-5% op. Er is nog enorm veel onbenut dakoppervlak, daarom hebben we recent een ‘grote daken team’ opgericht. Alle dakeigenaren, ook particulieren, worden opgeroepen om met ons in gesprek te treden om de mogelijkheden te onderzoeken.”

In maart zal Liander de aansluiting op het net nog versterken waardoor we ook de productievolumes van het voorjaar en de zomer kunnen leveren. Voor de wintermaanden is de huidige aansluiting voldoende. In het voorjaar, als ook de zwaardere netverbinding klaar is, en we hopelijk ook weer met grotere groepen bij elkaar kunnen komen, zullen we de opening met alle participanten nog eens dunnetjes over doen.

Muiderbergse wijk Buitendijke in 2028 aardgasvrij

De wijk Buitendijke in Muiderberg wordt in 2028 als alles meezit de eerste aardgasvrije wijk in Gooise Meren. De wijk stapt dan voor haar energievoorziening over op aquathermie, thermische energie uit het water van het IJmeer. Het water uit het IJmeer wordt hierbij door collectieve warmtepompen opgewarmd en met een temperatuur van 70 graden aan de huizen geleverd.

Om dit te realiseren vraagt het college vijf miljoen euro subsidie aan bij het ministerie van BZK in het kader van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). Daartoe is een businesscase ingediend, die door een gezamenlijke werkgroep met onder andere gemeente, bewoners en Wattnu is opgesteld. Met de proeftuin stelt het ministerie van BZK middelen ter beschikking met als doel om zoveel mogelijk ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van wijken.

Verantwoordelijk wethouder Barbara Boudewijnse is opgetogen over deze ontwikkeling en spreekt van een unieke kans, die de gemeente niet mag laten lopen. ,,We kunnen een substantieel bedrag binnenhalen dat we kunnen inzetten om op korte termijn woningen in Muiderberg van het gas af te krijgen. Met Buitendijke als eerste wijk en vervolgens de rest van Muiderberg.”

Bijzonder aan het initiatief is dat het een groot draagvlak heeft onder bewoners. De dorpsraad Muiderberg heeft zich achter het initiatief geschaard en heeft door middel van een bijenkomst in de voetbalkantine in Muiderberg en een enquête geïnventariseerd hoe de dorpsbewoners tegenover een warmtenet staan.

Het gaat bij dit project om een gezamenlijke inzet van de gemeente, de bewoners en de energiecoöperatie van Gooise Meren, Wattnu. Boudewijnse: ,,Dit is echt een schoolvoorbeeld van hoe je wil dat de energietransitie verloopt: samen optrekken met bewoners om aardgasvrije wijken mogelijk te maken.”

Miel Janssen van Wattnu vult aan: ,,Wattnu wil graag vanuit inwoners initiatief nemen in de energietransitie. Een team van enthousiaste leden heeft tezamen met de gemeente en professionals het plan ontwikkeld. Wat is er nog mooier dan warmte terug te winnen uit het steeds warmer wordende oppervlaktewater. En het kwam ook nog eens als meest gunstige scenario uit de bus.”

De coöperatie Wattnu ondersteunt de bewoners met energieadvies via energiecoaches. Deze energiecoaches komen bij bewoners achter de voordeur. Zij helpen bewoners bij het voorbereiden om hun woning van het gasnet af te koppelen en zijn daarom belangrijk in het proces van aanpassen van woningen. In Muiderberg zijn inmiddels al veel energiegesprekken geweest bij bewoners.

Volgens Boudewijnse is de tijd rijp voor actie: ,,We moeten het ijzer smeden als het heet is. Muiderberg gaat op korte termijn op de schop voor groot onderhoud. Dat biedt kansen om nu ook aquathermie mogelijk te maken. Uiteraard moeten we nog bezien in hoeverre onze subsidieaanvraag gehonoreerd wordt.”

Collectieve zonnestroomprojecten

Er is veel belangstelling voor collectieve zonnestroomprojecten. In 8 dagen waren alle 436 participaties voor het Vituszon project gereserveerd en deze zijn inmiddels opgeleverd. U kunt zich dus niet meer inschrijven voor Vituszon, wel kunt u zich als belangstellende aanmelden voor nieuwe projecten. Dan zullen we u op de hoogte houden van toekomstige collectieve zonnestroomprojecten.