Bewonersavond Naarden Vesting goed bezocht

In Naarden Vesting is een werkgroep van betrokken bewoners, Naarden Vesting Duurzaam Monument (NVDM), van start gegaan. Tijdens de eerste goed bezochte bewonersavond in de grote kerk op 4 februari jl., was er veel aandacht voor verduurzaming van historische en monumentale panden.

Want ook historische panden kunnen worden verduurzaamd. Het vraagt alleen om een andere aanpak. Daarom is De Groene Grachten, specialist in het verduurzamen van historische panden, om advies gevraagd. Zij hebben van drie modelwoningen energiescans gemaakt. Deze laten zien wat er mogelijk is voor historische en monumentale panden.  

Vergunningen

Naast de technische kant van de maatregelen spelen vaak ook de aspecten van monumentenzorg en beschermd stadsgezicht een belangrijk rol. De beleidsafdeling Erfgoed en Vergunningen, werkgroep Naarden Vesting Duurzaam Monument (NVDM), de gemeente en het CRK&E (Welstandcommissie) werken hiervoor nauw samen. Doel is om het voor eigenaren van monumentale en historische panden eenvoudiger te maken om te verduurzamen.

Collectieve inkoop isolatie glas

Bij historische panden ontbreken veelal spouwmuren en een kruipruimte, waardoor isolatie op die plekken moeilijk is. Een goed alternatief is het plaatsen van isolatieglas. Dat heeft een groot besparingspotentieel en verhoogt bovendien het gevoel van comfort. Naarden Vesting is de eerste wijk waar collectief isolatieglas geplaatst en vervangen wordt. Een speciaal glasteam gaat hiermee aan de slag. Dit project bevindt zich nog in de opstart- en onderzoeksfase.

Energiecoaches in de Vesting

In Naarden Vesting zijn nu een aantal energiecoaches actief, waarvan een aantal zich gespecialiseerd hebben in monumentale panden. Wilt u ook energiecoach worden? Meldt u zich dan aan.

Waterstof de toekomst?

De energietransitie behelst meer dan besparen en isoleren. Juist door haar karakteristieke bebouwing en planologische indeling zou Naarden Vesting zeer geschikt kunnen zijn voor verwarming op waterstof. Een aantal enthousiaste bewoners gaat dit samen met Wattnu verder onderzoeken.