Algemene Ledenvergadering (ALV)

Wattnu is een coöperatie die bestaat in het belang van haar leden. De stem van onze leden is erg belangrijk. Daarom is er een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waar alle leden een uitnodiging voor ontvangen. Hier vind je de notulen van de afgelopen ALV's.

2023

De Algemene Ledenvergadering van 2023 vond plaats op 12 juli 2023, in het Heart House in Bussum. 

Op de agenda stond onder meer de Begroting van 2023; het vaststellen van de projectresultaten en uitkering aan de deelnemers van de projecten VitusZon
en Roei Naarden; het vaststellen van de ledencontributie 2024 en de goedkeuring van een nieuw collectief zonnestroomproject: 'Sporthal Bredius' in Muiden.

2022

De Algemene Ledenvergadering van 2022 vond plaats op 6 september 2022, in de Wilhelminakerk in Bussum.