Dagelijkse archieven 2 februari 2020

2 berichten

Gemeente en Wattnu sluiten convenant

De gemeente Gooise Meren en Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu (Wattnu) sluiten een convenant om de energietransitie in de gemeente te versnellen. Voor de inwoners van Gooise Meren betekent dit onder meer dat zij gratis hulp kunnen krijgen bij het verduurzamen van hun woning en advies over energiebesparing.

“De samenwerking tussen Wattnu en Gooise Meren is een strategische samenwerking”, aldus Miel Janssen, voorzitter Wattnu. De gemeente en Wattnu waren al langer in gesprek over een samenwerking. Miel Janssen: “door dit convenant kunnen we onze organisatie professionaliseren en daarmee veel meer inwoners gaan ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.”

Grote stap energietransitie

Wethouder duurzaamheid Barbara Boudewijnse ziet de samenwerking als een belangrijke stap om de energietransitie, die voorkomt uit het nationale klimaatakkoord, binnen de gemeente te realiseren. Ze is blij met de kennis en slagkracht van Wattnu. “De energietransitie vraagt veel van ons, als gemeente, maar ook van de inwoners. Door de samenwerking met Wattnu komt op grote schaal kennis beschikbaar voor onze inwoners, en kunnen we samen een grote stap maken om de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord te realiseren.

Convenant

In het convenant staan concrete afspraken over de rol en de taken van Wattnu. Zo organiseert zij informatiebijeenkomsten in wijken in samenwerking met de buurtplatforms, heeft zij energiecoaches die inwoners helpen bij het verduurzamen van hun woning en organiseert zij collectieve inkoopacties. Ook organiseert zij algemene voorlichtingsdagen over energiebesparing en verzorgt zij gastlessen op scholen. Een ander belangrijk onderdeel van het convenant zijn de collectieve zonnepanelen projecten. Op initiatief van Wattnu worden deze, samen met inwoners opgezet en gerealiseerd. De gemeente op haar beurt stelt hiervoor daken beschikbaar. Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren krijgt Wattnu een jaarlijkse bijdrage uit het Initiatievenfonds Duurzaamheid.

Wattnu in het nieuws

Op vrijdag 31 januari 2020 was Wattnu in het nieuws met een artikel in de Gooi- en Eemlander. Miel Janssen van Wattnu gaf samen met wethouder Barbara Boudewijnse een interview over de samenwerking tussen Wattnu en de gemeente Gooise Meren.

In het artikel werd belicht wat Wattnu bewoners van Gooise Meren zoal aan hulp te bieden heeft bij de energietransitie, wat de voordelen zijn van de samenwerking met de gemeente en welke plannen voor verduurzaming er zijn in de komende periode. Klik hier voor het artikel.